HR tvinger mig til at gøre det

Skrevet af Kenneth Bo Jensen

Jeg har det sidste stykke tid hjulpet en kandidat i mit netværk med at komme tættere på sit drømmejob. Forleden var kandidaten til en jobsamtale, hvilket jeg fandt ret interessant da jeg hørte om det bagefter. For en af de ting der blev sagt var ovenstående i overskriften.

Kandidaten fik at vide at adfærdstesten DISC skulle tages, hvortil kandidaten spurgte om ikke man kunne se på andre mere uddybdende tests som vedkommende allerede havde taget. Til det svarede ansætteren: “Bare rolig – jeg tillægger det ingen værdi. Jeg gør det kun fordi HR tvinger mig til det”. Dét fik mig til at tænke.

Ansætteren fortalte samtidig at flere andre i virksomheden ikke tillægger det værdi, fordi de ikke føler at det giver en detaljegrad, de kan bruge til noget. Meningen med indlægget handler ikke om hvorvidt DISC er en god eller dårlig test, for alle tests har deres styrker og svagheder – og ingen test er bedre end konsulenten, der bruger den.

Pointen her er om HR angriber tingene på den rigtige måde. Marcus Buckingham, der er en af verdens førende på talent, siger at værdi skabes af individer typisk indgående i teams. Disse iscenesættes i det daglige af deres leder, hvilket er hvorfor HR-systemer og processer skal bygges så det understøtter de enkelte ledere i dagligdagen. Så når jeg hører et udsagn som dette, så er min første tanke at HR i denne virksomhed er i gang med at slå søm i sin egen kiste.

Dette er faktisk et godt eksempel på, hvordan mange har en tendens til at se HR. “HR” er nogle der pludselig smider noget på lederens bord, som kræver noget af den tid, lederen ikke har nok af i forvejen. Når lederen samtidig kan være skeptisk omkring, hvilken værdi det vil skabe, så virker det irrelevant og bliver nedprioriteret.

Så hvordan kommer man succesfuldt videre? Ja, det er faktisk et rigtig godt spørgsmål. Personligt tror jeg at HR skal finde ud af, hvad deres rolle helt præcist er. For implementerer de disse ting, uden at tale med de forskellige ledere – så tror jeg ikke det bliver en succes. Så bliver det blot en administrationsenhed. I stedet skal de indse at HR er en ledelsesopgave, der understøtter organisationens værdiskabelse på niveau med Økonomiafdelingen.

Hvis jeg skal komme med nogle tanker, der er værd at reflektere over for HR og ledere:

  • Husk at værdi skabes af individer på teamniveau.
  • Talentaktivering og performanceaccelleration sker i det daglige mellem leder og medarbejder. Det sker ikke fra centralt hold ved at medarbejdere klædes på af HR.
  • HR-systemer skal opbygges med henblik på at understøtte lederen. Det skal være noget der giver mening i det daglige, og hvor værdien kan ses.
  • Husk for gud skyld at HR er en strategisk understøttende ledelsesfunktion! HR er først en succes når teams og afdelinger i organisationen er løftet.
  • Snak med de enkelte ledere om deres behov, og byg derefter processer, der passer på ledernes virkelighed. Det skal være bygget så lederen, frivilligt, vil bruge det på daglig eller ugentlig basis. At implementere en proces eller et system er ikke en succes i sig selv.
  • Hjælp lederen ved at klæde dem på til at være den bedst mulige leder, de kan være.
  • Alt skal skubbes så tæt på handlingen så muligt. Strategisk skal du sikre at det kan klares effektivt på operationelt niveau. Strategi i sig selv har ikke den store værdi, uden sikring af det operationelle for den enkelte teamleder.

Du kan måske også lide…