+45 23 11 11 44 info@talentbureau.dk

Kandidat Screening

Kandidatscreening

Vælg den rette kandidat

Rekruttering af medarbejdere eller ledere har stor betydning for enhver virksomhed. Træffer din virksomhed et dårligt valg og vælger en ’forkert’ kandidat, risikerer din virksomhed at spilde tid, penge og andre ressourcer på udvælgelsen af kandidaten og den efterfølgende indkøringsproces i virksomheden. Med en grundig kandidatscreening, der blandt andet omfatter en detaljeret test af kandidatens personlige talenter og personprofil, reduceres risikoen for fejlansættelser væsentligt. Det giver din virksomhed et langt bedre beslutningsgrundlag, så I kan vælge den rette kandidat, der både passer til stillingen, men også matcher virksomhedens kultur og i teamet kandidaten skal være en del af.

vælg den rette kandidat

Data sikrer det optimale beslutningsgrundlag

Hos Talentbureau Danmark ser vi kandidatscreening som en vigtig del af rekruteringsprocessen. Med vores databaserede tilgang, der omfatter en grundig analyse af data om kandidatens talenter, øger vi chancen markant for, at din virksomhed vælger den rette person.

Når vi udfører tests og screeninger af kandidater som en del af ansættelsesprocessen, ser vi nærmere på forskellige ting i forhold til kandidaten, f.eks.:

  • Match med virksomhedens kultur
  • Match med kollegaer og teams
  • Personlige styrker og svagheder
  • Optimale ledelsesstil og rammer for succes

I modsætning til antagelser om kandidaters kompetencer giver vores talenttests og –screeninger konkrete oplysninger om kandidatens talenter, og hvordan disse passer bedst muligt i forhold til stillingen og virksomheden. Det skaber større sikkerhed for, at du får det optimale beslutningsgrundlag og dermed kan tage den rette beslutning.

Kandidat møde

Forskellige pakker, samme høje kvalitet

Din virksomhed kan få kandidatscreeninger af potentielle medarbejdere eller ledere i forbindelse med nyansættelser. Vi kan også lave kandidatscreeninger af nuværende medarbejdere i virksomheden og vurdere om en medarbejder er et match til en opslået stilling eller måske passer til en anden rolle i virksomheden.


Kom i kontakt med os

Kan vi hjælpe din virksomhed? Skriv til os hvis du har interesse i en uforpligtende snak, eller blot har spørgsmål du ønsker svar på.