Talenttesten

Om talenttesten

Få et indblik i din talentmasse

Talenttesten – TT38 – hjælper med at afdække dine styrker. Du bliver klogere på, hvad du er god til, og hvor du med lethed kan gøre en forskel.

Hele grundlaget med testen er at bringe dine toptalenter i spil individuelt og som et led i teamwork.

Testen består af to typer af grafer: Én, der viser et individs unikke talentsammensætning, og en række grafer, der beskriver hvad denne talentsammensætning betyder i forskellige kontekster f.eks. hvordan man tilgår diskussioner eller ens naturlige roller i teams.

Talenttest

34 talenter

Denne tabel giver et overblik over dine top-talenter og non-talenter, som giver dig en indsigt i egne talenter og ressourcer. Du vil derved have bedre mulighed for at sætte dine top-talenter i spil – både i forhold til teamwork og individuelt arbejde. Talenter giver dig indsigt i, hvor du har størst udviklingspotentiale. 

De 34 talenter bliver rangordnet efter styrke. Når man arbejder med sine top-talenter er man mere efficient, det betyder at man leverer 2-3 gange så hurtigt sammenlignet med ens midtertalenter. Derudover er det energigivende og sjovt, da man performer og laver meget få fejl. 

Det betyder også, at hvis du modsat arbejde med dine non-talenter, så bliver du hurtigere drænet for energi og laver mange fejl. 

Talenttest og de 34 talenter

Diskussionsstyrker

Diskussionsstyrker

Denne viser, hvordan du er mest tilbøjelig til at tilgå diskussioner. Her kan du være kæmpende, samarbejdende, kompromissøgende, undvigende og udglattende. 

Du lærer to ting af denne graf. Den viser hvilke diskussionspositioner du intuitivt vil indtage. Derudover kan den vise hvilke talenter du kan arbejde med for at skrue ned eller op for de forskellige styrker.

Stress-styrker

Der findes tre stresstilbøjeligheder og graden af den pågældende type måles efter søjlen i midten. Den indikerer gennemsnittet for den danske befolkning. Overskrider du denne, er du i risiko for denne type stress. 

Top-performer er kendt som “arbejdsnarkomaner” – de arbejder meget og længe. 

Neurotisk er bekymrede tanker. Dette ses f.eks. hvis man er meget perfektionistisk eller overtænker. 

Submissiv er når man føler sig overset, undertrygt og/eller misforstået. 

Denne graf kan hjælpe dig med at tilrette individuelle forebyggende indsatser, så risikoen for stress minimeres. 

Stress-styrker

Drivestyrker

Drivestyrker

Her beskrives det der gør, at du elsker at gå på arbejde, nemlig din indre motivation og gnist. Du får indsigt i, hvad der skal være tilstede, for at gøre dig engageret. 

Klassisk: Er resultatorienteret og handlekraftig, når der er mulighed for det. 

Påvirkende: Vil gerne påvirke situationer, planer og mennesker. 

Human: Vil gerne arbejde med mennesker. 

Specialist: Ønsker høj faglighed, viden og evidens. 

Tænkende: Nyder at tænke. Det kan være refleksion, læring eller kreativ tænkning. 

Motivationsstyrker

Ved du, hvordan din leder bedst kan motivere dig? 

Når kategorierne i denne graf er over middel, er dette fine motivationsstyrker. Dog vil du også opleve at blive demotiveret, hvis ikke du får den/de typer motivation, som er over 50%. 

Hvis du arbejder med disse motivationsstyrker i dit arbejde, vil du løbe stærkt og performe på højeste niveau. 

Motivationsstyrker

Adfærdsstyrker

Adfærdsstyrker

I denne graf ser du din typiske arbejdsadfærd, og hvordan dine adfærdsstyrker er fordelt. 

Disse informationer giver mening at bruge i team sammensætninger. Derved bliver det nemmere at sammensætte teams, der opnår de bedste resultater og har dele af alle styrker, så intet bliver overset. 

Teamstyrker

Denne graf er meget relevant for sammensætning af teams. 

Når du og dine kollegaer ved, hvilke roller I hver især besidder, er det nemmere at sikre, at alle rolle bliver besat. 

Forskning foreslår, at der er ni teamroller som skal udfyldes, for at temaet fungerer bedst muligt og kan yde optimalt. Du vil blive klogere på, hvilke roller du har talent for at udføre. Produktiviteten vil være størst, når du indtager de roller, hvor du scorer højt. Det modsatte vil også være gældende, så du oplever flere forhindringer, hvis du udfylder roller, som du har en lav procentscore i. 

Teamstyrker

Vidensstyrker

Vidensstyrker

Denne styrke viser, hvilke faser i forbindelse med innovation og skabelse af ny viden, hvor du skaber mest værdi. Dette kan f.eks. bruges til optimering af ressourcer i projekter. 

Der findes ni typer af input, for at innovationen går fra idé til implementering. For at gøre idé til virkelighed eller nå et mål, er det vigtigt at kende sin egen (og andres) bidrag til processen. 

Salgsstyrker

Denne graf viser de salgsroller, du har størst potentiale i. 

Der er 17 salgsroller. Og der er tre forskellige måleenheder at forholde sig til. Gennemsnittet for en moderat styrke er 55-60%. Hvis man er en god sælger i salgsrollen er det omkring 70%, mens top 5-10% af sælgere starter ved 80% i deres bedste salgsroller. 

Ud fra dette kan du se, hvilken salgsrolle du hurtigst kan lære at sælge via. Derved har du større chance for succes i dine udvalgte segmenter. 

Salgsstyrker

Big 5 / NEO-PIR / Ocean spænd

Dette er et samtale- og udviklingsværktøj. Du ser fem overordnede psykologiske dimensioner og derefter adsplittes hver af disse i fire underpunkter. De psykologiske dimensioner er åbenhed, samvittighed, ekstrovert, venlighed og neurotisme, og siger noget, om ens personlighed. 

Big 5

Hvordan foregår testen?

1. Aftal tid

Planlægning af møde

Du aftaler tid til en personlig tilbagemelding med Master certificeret TT-38 konsulent Martin Pagh (+45 23 11 11 44 eller info@talentbureau.dk) 

2. Testen

Talenttesten

Du får tilsendt et link, hvor du skal svare på 440 spørgsmål. Det tager cirka 30 min. Når du indsender svarene får du øjeblikkelig præsenteret dine 9 top-talenter. 

3. Rapport

Rapport fra talenttesten

Dine besvarelser bliver til en rapport på 21 sider. 

Du vil modtage rapporten efter tilbagemelding.

4. Møde

Samtale om talenttesten

Du får personlig tilbagemelding på din talenttest af certificeret konsulent Martin Pagh, hvor i sammen gennemgår rapporten. 

5. Nye mål

Handlingsplan

Med afsæt i talenttesten udarbejdes en handlingsplan som understøtter dine ambitioner og mål. 

Rådgivning

Udtalelser

Lars Skjoldby, Founding CEO & SEO-specialist hos Skjoldby & CoDe har lavet TT38 testen på alle i vores team. Det har været et øjenåbnende forløb for alle parter, hvor vi hver især har fået identificeret personlighed, værdier, menneskelige top-talenter og non-talenter – samt disses paradokser.
Jeg, såvel som medarbejdere, er efter de individuelle gennemgange nu gearet til at spotte de opgavetyper, vi hver især trives bedst med, så vi kan løse dem med mindst mulig energi og få højst muligt output. Jeg føler virkelig, at vi har fået formet brikkerne, og vi nu kan begynde at lægge puslespillet og skabe nogle endnu bedre teams, som forstår og supplerer hinandens talenter. Det vil give os bedre bundlinje. Økonomisk såvel som socialt.Click HereFilip Rokamp, Online Marketing Consultant hos CompellVi havde besøg af Talentbureau Danmark, som præsenterede TT38 for os, og hvordan den adskiller sig fra almindelige personlighedstests. De formåede at præsentere en kompleks test på en overskuelig måde, og gjorde en dyd ud af at få mine top- og bundtalenter i spil i.
Der er ingen tvivl om, at teamet bag Talentbureau Danmark er ekstremt kompetente og skarpe. Det har været et super forløb, som allerede efter første møde førte til ændringer i min hverdag. Det er ikke, fordi jeg har lært mig selv meget bedre at kende, men jeg er blevet bevidst om, hvorfor jeg reagerer, som jeg gør i nogle situationer, samt hvordan jeg kan ændre min tilgang for at blive mere motiveret og bringe mine toptalenter i spil fremfor bundtalenterne. Konsulentens sympatiske væsen kombineret med en stærk faglighed gør, at han fortjener mine varmeste anbefalinger.Click HereNikolaj Hilfling Nielsen, Key Account Manager hos Hans Jensen Lubricators A/STalentbureau Danmark har hjulpet mig med at få sat fokus på mine styrker og svagheder gennem TT38-testen på en mere direkte måde, end jeg hidtil har oplevet gennem DISC og Insights. Deres analyse af resultaterne, anbefalinger samt evne til at sætte resultaterne ind i en konkret kontekst, gør udbyttet af netop denne test til den bedste og mest detaljerede blandt de, som jeg har prøvet. Udbyttet af testen har medført, at jeg er meget mere afklaret omkring, hvor det største potentiale ligger hos mig selv. Her kan jeg nemt tilrettelægge strategier, som passer til mine styrker.
Jeg giver min anbefaling til Talentbureau Danmark, fordi de kan understøtte forandringsprocesser og læringsprocesser. Vores diskussioner har især gået på, hvordan styrker kan anvendes og udvikles i salg og ledelse. Click HereTommy Schormand Johansen, Statsautoriseret revisor hos Deloitte AarhusTalentbureau Danmark har hjulpet mig med, at få sat fokus på mine styrker og svagheder igennem TT38-testen. Deres analyse af resultaterne, anbefalinger, samt evne til, at sætte resultaterne ind i en konkret kontekst, gør udbyttet af netop denne test til den bedst og mest detaljeret blandt de, som jeg har prøvet. Udbyttet af testen har medført, at jeg er meget mere afklaret omkring til- og fravalg af opgaver og tilrettelæggelse af arbejdet så det netop passer til mine styrker.Click Here
Previous
Next


Kom i kontakt med os

Kan vi hjælpe din virksomhed? Skriv til os hvis du har interesse i en uforpligtende snak, eller blot har spørgsmål du ønsker svar på.