KANDIDAT

SCREENING

Udvælg de rette medarbejdere

Rekruttering af de rette medarbejdere eller ledere har stor betydning for din virksomhed. At udvælge den rette kandidat til stillingen kræver dybdegående indsigt i kompetencer, talenter og personlighed. Med vores redskaber og erfaring i kandidatscreening får du et detaljeret og nuanceret indblik i hver enkelt kandidat, så du kan træffe det rigtige valg på et databaseret grundlag og ikke blot ud fra en mavefornemmelse. Med hjælp fra Talentbureau vil du stå stærkere i screeningsprocessen.

Hos Talentbureau ser vi kandidatscreening som en vital del af rekrutteringsprocessen. Med vores databaserede tilgang, der omfatter en grundig analyse af data om kandidatens talenter, øger vi chancen markant for, at din virksomhed vælger den rette person. 

Træffer din virksomhed et dårligt valg og vælger en ’forkert’ kandidat, risikerer din virksomhed at spilde tid, penge og andre ressourcer på udvælgelsen af kandidaten og den efterfølgende indkøringsproces i virksomheden. Risikoen for fejlansættelser minimere væsentligt når du har et stærkt talent management bureau i ryggen.

Traf den rigtige beslutning ud fra data

Med en grundig kandidatscreening, der blandt andet omfatter en detaljeret test af kandidatens personlige talenter og personprofil, reduceres risikoen for fejlansættelser væsentligt. Det rette match til stillingen er én ting – med der er flere aspekter i spil, når det gælder din virksomheds fortsatte udvikling og vækst. Screeningsprocessen handler i høj grad også om, at udvælge den profil der matcher virksomhedens kultur og teamet som kandidaten skal være en del af.

Når vi udfører tests og screeninger af kandidater, ser vi nærmere på flere aspekter, for at udvælge netop den kandidat der er det bedste match. Disse fire aspekter udgør grundlaget for vores screeningsmetode:

Match med viksomhedens kultur

Match med kollegaer og teams

Personlige styrker og svagheder

Optimal ledelsesstil og rammer for succes

I modsætning til antagelser om kandidaters kompetencer, giver vores talenttests og –screeninger konkrete oplysninger om kandidatens talenter, og hvordan disse passer bedst muligt i forhold til stillingen, teamet og virksomheden som helhed. 

Det skaber sikkerhed for, at du får det optimale beslutningsgrundlag og dermed kan træffe den rigtige beslutning.

Forskellige løsninger, samme høje kvalitet

Vi er specialister i kandidatscreeninger af potentielle medarbejdere eller ledere i forbindelse med nyansættelser. Det kunne også være screening af nuværende medarbejdere i virksomheden med henblik på, at vurdere om en medarbejder er et match til en opslået stilling eller måske passer til en anden rolle i virksomheden. Uanset hvilken situation eller behov I måtte stå overfor, kan vi sammen finde en løsning der passer jer.